تغییر کلاس مجازی دوم درس صنعت نفت اکتشاف و بهره برداری -گروه ۱- آقای دکتر قاجار

تغییر کلاس مجازی دوم درس صنعت نفت اکتشاف و بهره برداری -گروه ۱- آقای دکتر قاجار
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قاجار)، کلاس مجازی دوم درس صنعت نفت … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه … ادامه...

اطلاعیه مهم واحد انفورماتیک در خصوص مشکلات ورود به کلاس و فایلهای آفلاین

با توجه به عدم توجه بعضی از دوستان دانشجو و کاربران گرامی سیستم آموزشی آنلاین دانشکده به فایلهای راهنما و به روز نکردن فایلهای موردنیاز برای حضور در کلاسهای آنلاین … ادامه...

تغییر ساعت کلاس درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات – گروه ۱ – خانم مهندس برزگر

تغییر ساعت کلاس درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات – گروه ۱ – خانم مهندس برزگر
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس برزگر) ساعت کلاس درس مدیریت استراتژیک فناوری … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ – خانم دکتر یراقی

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ – خانم دکتر یراقی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر یراقی) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل … ادامه...

تغییر ساعت درس مدارهای مخابراتی -گروه ۱ –آقای مهندس رضاقلی

تغییر ساعت درس مدارهای مخابراتی -گروه ۱ –آقای مهندس رضاقلی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضاقلی) ساعت درس مهندسی اینترنت از پنج شنبه ها ساعت ۱۶ تا … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

کنسل شدن جلسه مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه … ادامه...

استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق

استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق
بنا بنظر رئیس بخش برق ، استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق خواهد بود .شایان ذکر است برنامه کلاسی این … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اداری۱- گروه ۱ و ۲ -آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اداری۱- گروه ۱ و ۲ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق … ادامه...

اضافه شدن گروه ۲ به درس حقوق جزای عمومی ۲ -آقای دکتر شریفی

اضافه شدن گروه ۲ به درس حقوق جزای عمومی ۲ -آقای دکتر شریفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی)، بنا به نظر رئیس بخش درس حقوق جزای عمومی … ادامه...

تغییر جلسه سوم درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی -گروه ۱ – خانم دکتر شاهی

تغییر جلسه سوم درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی -گروه ۱ – خانم دکتر شاهی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر شاهی)، جلسه سوم درس برنامه ریزی … ادامه...

تغییر جلسه سوم دروس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران و برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی -گروه ۱ – خانم دکتر شاهی

تغییر جلسه سوم دروس آشنایی با سازمانهای دولتی ایران و برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی -گروه ۱ – خانم دکتر شاهی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ – آقای دکتر شعبانی نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ – آقای دکتر شعبانی نیا
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شعبانی نیا)، تاریخ … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس زبان دوم۲-گروه ۱- خانم دکتر حسینیان

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس زبان دوم۲-گروه ۱- خانم دکتر حسینیان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینیان)، کلاس مجازی اول درس زبان دوم۲-گروه ۱در تاریخ ۳۰/۶/۹۷ کنسل … ادامه...