اطلاعیه درخصوص تاریخ برگزاری امتحانات تکدرس (تابستان ۹۸)

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی که در امتحان تکدرس نیمسال تابستان ۹۸ ثبت نام نموده است،میرساند امتحانات این دوره در روز شنبه ۲۳/۶/۹۸ ساعت ۱۲-۹ درحوزه ی تهران وشیراز برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است،توجه داشته باشید جهت تعیین حوزه  واطمینان از دریافت منابع  امتحان حتما با کارشناس رشته خود هماهنگ کرده باشید..با آرزوی توفیق روزافزون شما عزیزان