اطلاعیه درخصوص ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده ی دانشکده مجازی(مقطع کارشناسی ارشد)

ضمن خیر مقدم به شما عزیزان

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده ی دانشکده آموزشهای الکترونیکی نیمسال اول ۹۸  میرساند روز و  تاریخ دقیق جهت ثبت نام اینترنتی وحضوری  شما عزیزان متعاقبا اعلام خواهدشد.با آرزوی توفیق الهی همه ی شما عزیزان(مدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده ی آموزشهای الکترونیکی)