اطلاعیه در خصوص شهریه ی دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۸-۹۹

به اطلاع دانشجویان گرامی ورودی نیمسال اول ۹۸-۹۹ میرساند شهریه ی واحدهای درسی، در (جدول شهریه) مندرج در لینک امور دانشجویی قابل مشاهده میباشد

شهریه واحدها طبق جدول شهریه به شرح ذیل میباشد:

شهریه ثابت  مقطع کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته :۲۷۵۵۵۰۰ ریال

شهریه ثابت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های فنی ومهندسی  :۸۸۰۰۰۰۰ ریال

شهریه ثابت مقطع کارشناسی ارشد رشته های  علوم انسانی :۷۷۰۰۰۰۰ ریال  

میباشد.

**دانشجویان محترم، میتوانند  از وام شهریه ی صندوق رفاه استفاده نمایند.با توجه به اینکه هنوز ثبت نام وام صندوق رفاه آغاز نشده است،جهت اطلاع از زمان شروع وشرایط ثبت نام به  اطلاعیه های sess(سیستم آموزشی)  وسایت دانشکده (vu.shirazu.ac.ir) مراجعه نمایند.