کنسل شدن کلاس مجازی اول درس زبان دوم۲-گروه ۱- خانم دکتر حسینیان

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس زبان دوم۲-گروه ۱- خانم دکتر حسینیان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینیان)، کلاس مجازی اول درس زبان دوم۲-گروه ۱در تاریخ ۳۰/۶/۹۷ کنسل اعلام می گردد.شایان ذکر است جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز