اضافه شدن گروه ۲ به درس حقوق جزای عمومی ۲ -آقای دکتر شریفی

اضافه شدن گروه ۲ به درس حقوق جزای عمومی ۲ -آقای دکتر شریفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی)، بنا به نظر رئیس بخش درس حقوق جزای عمومی ۲ دو گروه شد-شایان ذکر است اولین جلسه این کلاس(استثنائا در تاریخ ۱/۷/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.) برنامه این گروه در سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی قابل مشاهده می باشد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز