تغییر ساعت درس مدارهای مخابراتی -گروه ۱ –آقای مهندس رضاقلی

تغییر ساعت درس مدارهای مخابراتی -گروه ۱ –آقای مهندس رضاقلی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضاقلی) ساعت درس مهندسی اینترنت از پنج شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ به پنج شنبه ها ساعت ۸تا ۱۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز