کنسل شدن کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

کنسل شدن جلسه مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – در تاریخ ۴/۷/۹۸ کنسل شد.شایان ذکر است جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز