یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۱–در تاریخ ۳/۷/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز