تغییر کلاس درس تجارت۲- گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی

تغییر کلاس درس تجارت۲- گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، کلاس درس تجارت۲- از جلسه سوم به بعد از سه شنبه ها به یک شنبه ها -ساعت ۸ تا ۹:۳۰ تغییر یافت .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email