کنسل شدن کلاسهای مجازی برخی دروس و ارائه ی آن به صورت خودخوان

با توجه به حد نصاب نرسیدن کلاسهای مجازی دروس ، جبر خطی(مهندس پوردهی) و تاسیسات الکتریکی و پروژه (مهندس حامدی) ، مدارهای الکتریکی۳ (دکتر امامی)، اصول میکروکامپیوترها (دکتر یثربی) ، ماشینهای الکتریکی ۲ (مهندس ناصری ) ،بررسی سیستمهای قدرت۱ (دکتر کیهان اصل ) برگزاری این کلاسهاکنسل شد و به صورت خودخوان ارائه خواهد شد.شایان ذکر است این دروس ۳ جلسه کلاس خواهد داشت که در سیستم اتوماسیون آموزشی قابل مشاهده خواهد بود.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email