کلاس مجازی جبرانی درس کنترل چند متغیره- آقای دکتر مشکسار

کلاس مجازی جبرانی درس کنترل چند متغیره- آقای دکتر مشکسار
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر مشکسار)، کلاس مجازی جبرانی درس کنترل متغیره ، در تاریخ ۱/۱۰/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email