تغییرکلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی

تغییرکلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دارابی) کلاس مجازی سوم حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-از تاریخ ۲۰/۷/۹۸ به تاریخ ۱۷/۷/۹۸ – ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email