تغییر جلسه سوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع

تغییر جلسه سوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس زارع) جلسه سوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱-از تاریخ ۱۷/۷/۹۸ به تاریخ ۲۵/۷/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin