دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۱ در تاریخ ۹/۸/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و ۱۶ تا ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز