دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیلی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – در تاریخ ۱۴/۸/۹۸ و ۵/۹/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز