یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیلی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی

جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-گروه ۲ – خانم دکتر دارابی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دارابی) کلاس مجازی سوم حقوق مدنی ۱(۲واحدی)-در تاریخ ۳۰/۹/۹۸ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۲– آقای دکتر جواهری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۲– آقای دکتر جواهری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر جواهری)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ارغوانی ) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی اقتصادی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی حقوق-گروه ۱- آقای دکتر دیندارلو

یک جلسه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی حقوق-گروه ۱- آقای دکتر دیندارلو
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دیندارلو)، یک جلسه کلاس جبرانی درس جامعه شناسی حقوق – گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱- آقای دکتر محمودی نژاد

جبرانی کلاس مجازی اول درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱- آقای دکتر محمودی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمودی نژاد)، کلاس مجازی اول درس مبانی اقتصادی حقوق … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس حقوق اساسی ۳- گروه ۱–آقای دکتر صالحی

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس حقوق اساسی ۳- گروه ۱–آقای دکتر صالحی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، ساعت کلاسی مجازی پنجم درس حقوق اساسی ۳ در … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی۱ ، گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی۱ ، گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر جمشیدی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق مدنی۱ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مقدمه علم حقوق -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مقدمه علم … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی

دو جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲-گروه۱ – در … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری ایران ۲-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد

دو جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری ایران ۲-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر بامداد) دو جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی

یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر همتی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی در
تاریخ ۳۰/۷/ ۹۸ … ادامه...

تغییر کلاس جلسه ششم درس برنامه سازی کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر -گروه ۱ – خانم دکتر موسوی

تغییر کلاس جلسه ششم درس برنامه سازی کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر -گروه ۱ – خانم دکتر موسوی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر موسوی)، کلاس جلسه ششم درس … ادامه...