تغییر کلاس درس کنترل نوین وکنترل دیجیتال -گروه ۱ – آقای دکتر آسمانی

تغییر کلاس درس کنترل نوین وکنترل دیجیتال -گروه ۱ – آقای دکتر آسمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر آسمانی)، جلسه ششم درس کنترل نوین وکنترل دیجیتال از تاریخ ۴/۹/۹۸ به تاریخ ۶/۹/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email