کلاس مجازی درس سیستمهای دینامیکی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر شجاعی

کلاس مجازی درس سیستمهای دینامیکی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر شجاعی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شجاعی)، کلاس مجازی درس سیستمهای دینامیکی ۲ -گروه ۱- در تاریخ ۹/۱۰/۹۸ ساعت ۸ تا ۱۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز