یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شه پرست)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس برنامه سازی پیشرفته -گروه ۱ – در تاریخ ۱/۱۰/۹۸ ساعت ۸ تا ۱۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز