یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)، یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در تاریخ ۱۱/۹/۹۸ ساعت ۸تا ۱۰برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز