یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی

d;جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۲-گروه۱ – در تاریخ
۳ /۱۰/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز