جبرانی کلاس مجازی درس مبانی مردم شناسی-گروه ۱– خانم دکتر هاشمی

جبرانی کلاس مجازی درس مبانی مردم شناسی-گروه ۱– خانم دکتر هاشمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر هاشمی) جبرانی کلاس مجازی درس مبانی مردم شناسی -گروه ۱– در تاریخ ۴/۱۰/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز