یک جلسه کلاس مجازی دروس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده

یک جلسه کلاس مجازی دروس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پارس زاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی -گروه ۱ – در تاریخ ۳۰/۹/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز