جبرانی کلاس مجازی درس شناخت صنعت جهانگردی – گروه ۱- خانم دکتر زندی

جبرانی کلاس مجازی درس شناخت صنعت جهانگردی – گروه ۱- خانم دکتر زندی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر زندی)، جبرانی کلاس مجازی درس شناخت صنعت جهانگردی – گروه ۱- در تاریخ ۲/۱۰/۹۸ و ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز