یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق اساسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق اساسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق اساسی – گروه ۱-در تاریخ ۲/۱۰/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز