یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس جبرانی درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – در تاریخ ۳/۱۰/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می گردد .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز