یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس شبکه های رایانه ای ۱ – گروه ۱- آقای دکتر تاج بخش

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس شبکه های رایانه ای ۱ – گروه ۱- آقای دکتر تاج بخش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تاج بخش)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس شبکه های رایانه ای ۱ – گروه ۱- در تاریخ ۲/۱۰/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز