کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای الکتریکی ۳ -گروه ۱ – آقای دکتر امامی

کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای الکتریکی ۳ -گروه ۱ – آقای دکتر امامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امامی)، کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای الکتریکی ۳ -گروه ۱ در تاریخ ۲۳/۹/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز