اطلاعیه ی تکدرس پایانترم (اول ۹۸)

با سلام
به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – در قسمت لینک های مهم – می رساند که می بایست درخواست اخذ تک درس را که “شامل مشخصات فردی ( نام،نام خانوادگی ،شماره تماس ،ایمیل صحیح ) مشخصات دانشجویی (شماره دانشجویی ،رشته ،مقطع) ونام درس مورد نظر وشهر محل امتحان را می باشد” حداکثر تا تاریخ ۲۳/۹/۹۸ از طریق از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی قسمت مکاتبات برای کارشناس مربوط به بخش ورشته ی خود ارسال نمایند و یا به صورت مراجعه حضوری به کارشناس درخواست کتبی خود را ارائه دهند .درخواست به صورت فاکس پذیرفته نمی شود .
همه ی امتحانهای تک درس در تاریخ امتحانات پایانترم درکلیه ی حوزه ها برگزار میشود.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email