اطلاعیه برنامه کلاسی ،برنامه آزمایشگاه وکارگاه، امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۹ – ۹۸

اطلاعیه برنامه کلاسی ،برنامه آزمایشگاه وکارگاه، امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۹ – ۹۸
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات … ادامه...

جدید : برنامه آزمایشگاه و کارگاه نیمسال دوم ۹۸

برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر
آزمایشگاه-بخش برق
برنامه-آز فیزیک ۱
برنامه کارگاه عمومیادامه...

یادآوری:برنامه آزمایشگاه و کارگاه نیمسال اول ۹۸

برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر
برنامه کلی آزمایشگاه بخش برقبرنامه آز فیزیک ۲(بخش برق)برنامه کارگاه عمومیادامه...

بسیار مهم:اطلاعیه در خصوص لغو امتحانات روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۹۸ واعلام روزهای جایگزین (دانشکده ی آموزشهای الکترونیکی)

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند کلیه ی امتحانات روز دوشنبه ۱۶ دی ماه لغو گردید. تاریخ جدید امتحانات لغو شده ی این روز به شرح زیر می باشد.… ادامه...