بسیار مهم:اطلاعیه در خصوص لغو امتحانات روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۹۸ واعلام روزهای جایگزین (دانشکده ی آموزشهای الکترونیکی)

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند کلیه ی امتحانات روز دوشنبه ۱۶ دی ماه لغو گردید. تاریخ جدید امتحانات لغو شده ی این روز به شرح زیر می باشد.

امتحان اندیشه ۲ از روز دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ به روز پنج شنبه ساعت ۴۵-۱۲ تا ۴۵-۱۳ موکول شد

دروس(اجرای احکام مدنی)-(متون فقه جزایی)-(آشنایی با موزه های ایرانی) به روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸ساعت ۳۰-۸تا ۳۰-۱۰ موکول شد.

امتحانات روز دوشنبه از۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۳۰-۸تا ۳۰-۱۰ به روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ساعت۱۸-۱۶ موکول شد.

امتحانات روز دوشنبه۹۸/۱۰/۱۶ از ساعت ۴۵-۱۰تا ۴۵-۱۲ به روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ساعت ۱۶-۱۴ موکول شد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email