کنسل شدن درس درس حقوق اداری ۲- گروه ۱– آقای دکتر حسنوند

کنسل شدن درس درس حقوق اداری ۲- گروه ۱– آقای دکتر حسنوند
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حسنوند)، درس حقوق اداری ۲- گروه ۱–در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۸ کنسل اعلام می شود . شایان ذکر است جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می شود.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز