کنسل شدن کلاس مجازی اول درس زبان دوم-گروه ۱- خانم دکتر سجادی

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس زبان دوم-گروه ۱- خانم دکتر سجادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر سجادی)، کلاس مجازی اول درس زبان دوم-گروه ۱در تاریخ ۳۰/۶/۹۷ کنسل اعلام می گردد.شایان ذکر است جبرانی این کلاس در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۸ ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز