یک جلسه کلاس جبرانی آشنایی با منظر-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد

یک جلسه کلاس جبرانی آشنایی با منظر-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر بامداد) یک جلسه کلاس جبرانی آشنایی با منظر -گروه ۱ -در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۸ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز