یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران- گروه ۱- خانم دکتر موسوی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران- گروه ۱- خانم دکتر موسوی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر موسوی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران – گروه ۱- در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز