تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱- آقای دکتر رحیمیان

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱- آقای دکتر رحیمیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رحیمیان)، تاریخ کلاس مجازی دوم آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱ -از تاریخ ۲۴/۱۱/۹۸ به تاریخ ۲۷/۱۱/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email