تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- آقای دکتر سمیع

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- آقای دکتر سمیع
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سمیع )، کلاس مجازی اول مدیریت کنترل … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد ایران و اقتصاد … ادامه...

تغییر ساعت کلاس درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

تغییر ساعت کلاس درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- از جلسه دوم به … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر رمضانی

تغییر کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر رمضانی
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر رمضانی) کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس شناسایی سیستمها- آقای دکتر مشکسار

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس شناسایی سیستمها- آقای دکتر مشکسار
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر مشکسار)، کلاس مجازی اول درس شناسایی سیستمها ، کنسل اعلام می گردد.شایان ذکر … ادامه...

تغییر روز کلاس مجازی درس تجارت۳ گروه ۲ -آقای دکتر امیری

تغییر روز کلاس مجازی درس تجارت۳ گروه ۲ -آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس تجارت۳-گروه ۲- از جلسه دوم به بعد از… ادامه...

تغییر روز کلاس مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱- آقای دکتر خرمایی

تغییر روز کلاس مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱- آقای دکتر خرمایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی)، کلاس مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱- از جلسه دوم … ادامه...