جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ -گروه ۱- آقای دکتر امیری

جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ -گروه ۱- آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس تجارت۳-گروه ۲-در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز