دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس فلسفه حقوق-گروه ۱ – آقای دکتر محسنی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس فلسفه حقوق-گروه ۱ – آقای دکتر محسنی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محسنی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس فلسفه حقوق -گروه ۱ – در تاریخ ۲۰/۱/۹۹ و ۱۳/۳/۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز