شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده

شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تقی زاده)، شروع مجدد درس شبکه های … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل

کلاس جبرانی مجازی درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کیهان اصل) جبرانی مجازی درس اصول سیستمهای قدرت … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – در … ادامه...

مازاد کلاس مجازی درس روش تحقیق – گروه ۱- خانم دکتر شریفیان

مازاد کلاس مجازی درس روش تحقیق – گروه ۱- خانم دکتر شریفیان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر شریفیان)، مازاد کلاس مجازی درس روش تحقیق – گروه ۱- در … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲-گروه ۱ –آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲-گروه ۱ –آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)،یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲-گروه ۱ … ادامه...

اطلاعیه مهم:لغو امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸

اطلاعیه مهم:لغو امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ،امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ به دلیل
شیوع ویروس کرونا لغو گردید.بدیهی است نمره امتحان … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- خانم مهندس شمس

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- خانم مهندس شمس
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شمس)، جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- در تاریخ ۲۳/۱/۹۹ … ادامه...