جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- خانم مهندس شمس

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- خانم مهندس شمس
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شمس)، جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- در تاریخ ۲۳/۱/۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز