اطلاعیه مهم:لغو امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸

اطلاعیه مهم:لغو امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ،امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ به دلیل
شیوع ویروس کرونا لغو گردید.بدیهی است نمره امتحان میان ترم با صلاحدید اساتید محترم بصورت تحقیق ،پروزه، نمره کلاسی و…یا موکول شدن به آزمون پایان ترم خواهد بود.