شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده

شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تقی زاده)، شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱-از تاریخ ۲/۲/۹۹ یعنی همان سه شنبه ها می باشد که در این تاریخ و تاریخ ۹/۲/۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲برگزار خواهد شد و دو جلسه آخر در همان ساعات قبل برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email