یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- آقای دکتر هادیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- در تاریخ ۱۶/۲/۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز