تغییر جلسه مجازی دهم درس حقوق تجارت ۳-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر جلسه مجازی دهم درس حقوق تجارت ۳-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا)جلسه مجازی دهم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – از تاریخ ۳/۳/۹۹ به تاریخ ۶/۳/۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email