دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی -گروه ۱ – آقای دکتر رئیسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رئیسی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پزشکی قانونی … ادامه...

جبرانی کلاس درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱- خانم دکتر مصلی نژاد

جبرانی کلاس درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱- خانم دکتر مصلی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مصلی نژاد)، جبرانی کلاس درس اصول حسابداری ۱- گروه ۱- در تاریخ … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۲-گروه ۲– خانم ذاکری نیا

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۲-گروه ۲– خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا)یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۲-گروه ۲-درتاریخ ۲۵/۲/۹۹ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تجارت۱ -گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی درس تجارت۱ -گروه ۱- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۱- -در تاریخ ۲۰/۲/۹۸ … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و تمدن اسلامی و تاریخ هنر ایران گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و تمدن اسلامی و تاریخ هنر ایران گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر ارمی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر ارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ارمی) کلاس مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هفتم به بعد درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی

تغییر کلاس مجازی هفتم به بعد درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دهقانی)، کلاس مجازی اول درس مدارهای الکتریکی ۱ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- آقای دکتر هادیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲-گروه ۱- در … ادامه...