بسیار بسیار مهم :تاریخ و ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، جهت مشاهده تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸ ،صرفا به این فایل مراجعه نمایید.شایان ذکر است برنامه کلیه بخشها در این فایل قابل مشاهده می باشد.
برنامه کلی پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email