عذر خواهی ریاست دانشکده بابت مشکلات آزمون های میان ترم

باسمه تعالی
استاد و دانشجوی گرامی،
با سلام و احترام
با توجه به مسایل و مشکلات پیش آمده در برگزاری آزمون های میان ترم نیم سال اول سال ۹۹ برخود لازم میدانم که بابت تمامی مشکلات و عدم هماهنگی های پیش آمده از تمامی شما سروران گرامی عذر خواهی نمایم. لازم به ذکر است که عمده این مشکلات به راه اندازی دیر هنگام سامانه آزمون ها و اطلاع رسانی ضعیف به استادان گرامی در خصوص شیوه برگزاری آزمون ها بود. امیدوارم که در ادامه برگزاری آزمون ها شاهد چنین مشکلاتی نباشیم و به شکل منظم و بدون مشکل آزمون ها برگزار شوند.

دکتر علیرضا نیک سرشت

رییس دانشکده آموزشهای الکترونیکی