انجام کلیه فعالیت های دانشگاه از تاریخ ۹۹/۹/۱ به مدت دو هفته به صورت غیرحضوری و دورکاری

باسلام

احتراماً، در اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید۱۹ در شهرهای کشور (مصوب چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا) به استناد بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۹۹/۸/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان شیراز، کلیه فعالیت های دانشگاه از تاریخ ۹۹/۹/۱ به مدت دو هفته به صورت غیرحضوری و دورکاری می باشد. از دانشجویان محترم خواهشمند است در این دوهفته مراجعه حضوری نداشته باشند و تمامی امور خود را از طریق مکاتبات پیگیری نمایند.

با تشکر